Matlamat Prasekolah

Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, intelek dan melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna.

Meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang aktif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

No comments:

Post a Comment